Bez kategorii

Zapytanie ofertowe: Mieszkania wspomagane/treningowe w Kamieniu Pomorskim

Posted on

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia do „Mieszkań wspomaganych treningowych w Kamieniu Pomorskim” w ramach projektu RPZP.07.06.00-32-K006/19 Termin realizacji zamówienia 15.02.2021 Termin składania ofert: 25.01.2021 godzina 10.00 Termin otwarcia ofert: 25.01.2021 godzina 10.30 link do ogłoszenia:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27056 zapytanie ofertowe: SKM_C224e21011513330 specyfikacja: specyfikacja sprzęt MW1 wzór oferty: wzór oferty1

Bez kategorii

Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu PFRON

Posted on

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania: ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, zgodnie z umową nr ZZO/000159/16/D z dnia 24 maja 2019 roku/ aneks nr […]

Bez kategorii

Informacja PFRON

Posted on

Terapia EEG Biofeedback realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach projektu pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Zajęcia z zakresu Terapii EEG Biofeedback są realizowane w ramach projektu ,,Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018 […]

Bez kategorii

AKTUALIZACJA! Zamówienie publiczne w trybie zasady konkurencyjności na dostawę i montaż sprzętu i materiałów – ROZSTRZYGNIĘCIE

Posted on

2020.12.29 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informację z rozstrzygnięcia. 20201229 Informacja z rozstrzygnięcia 2020.12.29 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje informację z otwarcia ofert. 20201229 Informacja z otwarcia 2020.12.21 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu dzisiejszym. W związku z odpowiedziami zaktualizowano SIWZ. Termin składania ofert nie ulega […]

Bez kategorii

Aktualizacja! Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych w roku 2021 + rozstrzygnięcie

Posted on

11.12.2020 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim publikuje rozstrzygnięcie postępowania. 20201211 Rozstrzygnięcie postępowania 20201211 Zestawienie ofert 07.12.2020 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza aktualizację dokumentacji przetargowej. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami. Zmiany: Usunięto z załącznika nr 5 dane dotyczące dostawy elementów drobiowych (poz. nr 48 i 49) z części MIĘSO WIEPRZOWE,WOŁOWE I WĘDLINY. Informujemy, […]

Bez kategorii

Przetarg na dostawę oleju napędowego do PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w 2021 roku

Posted on

2020.12.01 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego na potrzeby prowadzonej działalności. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 – 31.12.2021, Termin składania ofert: 8.12.2020 godz: 9:00, Termin otwarcia ofert 8.12.2020 godz: 10:00. 00. SIWZ 20201201 01. Załącznik 1 formularz oferty 2021 02. Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie 03. Załącznik 3 projekt umowy 04. Załącznik […]

Bez kategorii

Zapytanie ofertowe

Posted on

Aktualizacja 02.12.2020 Informacja z wyboru oferenta: SKM_C224e20120112130 Informacja z otwarcia ofert: SKM_C224e20120112061 Aktualizacja 24.11.2020 Zaktualizowaliśmy specyfikację dotycząca sprzętu pralniczego. nowa specyfikacja specyfikacja sprzet ZAZ PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia do pokoi noclegowych  w Kamieniu Pomorskim” w ramach projektu RPZP.07.02.00-32-K003/19 Termin realizacji zamówienia 30.12.2020 Termin składania ofert: 30.11.2020 […]

Bez kategorii

Zapytanie ofertowe

Posted on

Aktualizacja 29.12.2020 Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia część I SKM_C224e21010412050 Aktualizacja 02.12.2020 Informacja z otwarcia ofert i wyboru oferentów SKM_C224e20120112060 SKM_C224e20120112070 PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia do „Mieszkań wspomaganych treningowych w Kamieniu Pomorskim” w ramach projektu RPZP.07.06.00-32-K006/19 Termin realizacji zamówienia 30.12.2020 Termin składania ofert: 30.11.2020 […]

Bez kategorii

Mieszkania wspomagane/treningowe – rekrutacja

Posted on

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 priorytet VII: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 ,,Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” informuje, że od 01 grudnia rozpoczyna rekrutację do projektu ,,Mieszkania wspomagane/ treningowe w Kamieniu Pomorskim”. Wnioski o przyjęcie do […]

Bez kategorii

Rozwój Zakładu Aktywności Za­wodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe” (RPZP.07.02.00-32-K003) – rekrutacja

Posted on

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu: Rozwój Zakładu Aktywności Za­wodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe” (RPZP.07.02.00-32-K003). Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 –  Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia […]